@InCollection{Majewski:2011,
  author  = "T. Majewski",
  title     = "Gerhard Hauptmann (1862-1946). Tkacze. Zaangażowany społecznie dramat naturalistyczny",
  pages     = "441--454",
  year      = "2011",
  booktitle = "Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice - komentarze - interpretacje. Tom I, ISBN: 9788374327596",
  editor    = "red. Edward Białek i Grzegorz Kowal",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
}