@InCollection{Eckert:2011,
  author  = "W. Eckert",
  title     = "Rozwój przestrzenny Zielonej Góry do XVIII wieku",
  pages     = "323--356",
  year      = "2011",
  booktitle = "Historia Zielonej Góry : dzieje miasta do końca XVIII wieku, ISBN: 9788374814461",
  editor    = "pod red. Wojciecha Strzyżewskiego",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "Tom I",
}