@InCollection{Ilciów:2011,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Public relations w polityce. Tożsamość podmiotu",
  pages     = "196--209",
  year      = "2011",
  booktitle = "Studia nad przywództwem politycznym : ustalenia metodologiczne i praktyka, ISBN: 9788376119489",
  editor    = "red. Agnieszka Kasińska-Metryka",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}