@InCollection{Hawrysz:2011,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Kształtowanie wizerunku religijnego przeciwnika w piśmiennictwie Marcina Czechowica - wątki, strategie, cele",
  pages     = "9-29",
  year      = "2011",
  booktitle = "Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010, ISBN: 9788374814515",
  editor    = "red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}