@InCollection{Laber:2011,
  author  = "A. Laber",
  title     = "Modyfikowanie własności warstwy wierzchniej w procesie nagniatania z wykorzystaniem dodatków eksploatacyjnych",
  pages     = "280--291",
  year      = "2011",
  booktitle = "Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, ISBN: 9788388579578",
  editor    = "red. W. Przybylski",
  publisher = "Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej",
  address   = "Gdańsk",
  volume    = "T. 3",
}