@InCollection{Babirecki:2012,
  author  = "W. Babirecki",
  title     = "Komputerowe wspomaganie procesów dodatkowych w małym przedsiębiorstwie",
  pages     = "747--758",
  year      = "2012",
  booktitle = "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, ISBN: 9788393039944",
  editor    = "red. R. Knosala",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
  address   = "Opole",
}