@InCollection{Grzegorzewska:2011,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Podatność na traumę czy budowanie odporności? Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym",
  pages     = "225--238",
  year      = "2011",
  booktitle = "Interpersonalna trauma : mechanizmy i konsekwencje, ISBN: 9788376415871",
  editor    = "red. nauk. Agnieszka Widera-Wysoczańska, Alicja Kuczyńska",
  publisher = "Difin SA",
  address   = "Warszawa",
}