@InCollection{Kroczak:2010,
  author  = "J. Kroczak",
  title     = "Ikona jako symbol wieczności",
  pages     = "255--269",
  year      = "2010",
  booktitle = "Symbol w kulturze rosyjskiej, ISBN: 9788376140452",
  editor    = "red. Krzysztof Duda, Teresa Obolevitch",
  publisher = "Wyższa Szkoła Filozoficzno - Pedagogiczna "Ignatianum", Wydaw. WAM",
  address   = "Kraków",
  series    = "Humanitas. Studia Kulturoznawcze",
}