@InCollection{Dzwonnik:1975,
  author  = "I. Dzwonnik and R. Gorockiewicz and S. Rymaszewski",
  title     = "Własności i struktura żeliwa ZlCr20Mo3 po obróbce cieplnej stosowanego na łopatki wirnika oczyszczarki",
  pages     = "25--38",
  year      = "1975",
  booktitle = "Badanie warstwy wierzchniej metali po obróbce mechanicznej",
  publisher = "Wyższa Szkoła Inżynierska",
  address   = "Zielona Góra",
}