@InCollection{Farnicka:2012,
  author    = "M. Farnicka",
  title     = "Diagnoza i jej społeczno-kulturowe uwarunkowania",
  pages     = "37--48",
  year      = "2012",
  booktitle = "Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli, ISBN: 9788374813990",
  editor    = "pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}