@InCollection{Marcinkowski:2012,
  author    = "K. Marcinkowski",
  title     = "Sen srebrny Salomei, czyli Juliusza Słowackiego misterium na rocznicę",
  pages     = "47--61",
  year      = "2012",
  booktitle = "Słowacki i wiek XIX : praca zbiorowa, ISBN: 9788374814607",
  editor    = "pod red. Marty Ruszczyńskiej",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "Tom I",
}