@InCollection{Ruszczyńska:2012,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Słowiańszczyzna w "Królu-Duchu" Słowackiego, czyli udręczenie i śmierć ciała",
  pages     = "63--77",
  year      = "2012",
  booktitle = "Słowacki i wiek XIX : praca zbiorowa, ISBN: 9788374814607",
  editor    = "pod red. Marty Ruszczyńskiej",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "Tom I",
}