@InCollection{Szmorhun:2012,
  author  = "A. Szmorhun",
  title     = "Ursula Höntsch (1934-2000) i jej "zasada pamięci"",
  pages     = "119--127",
  year      = "2012",
  booktitle = "Litteraria Lignicensis : rozprawy i szkice o kulturze literackiej dawnej Legnicy, ISBN: 9788362571277",
  editor    = "red. Edward Białek i Piotr Niemiec",
  publisher = "Quaestio",
  address   = "Wrocław",
}