@InCollection{Wasylewicz:2012,
  author  = "R. Fruzińska",
  title     = "Aluminum, manganese and iron in the soils metal industry area",
  pages     = "167--175",
  year      = "2012",
  booktitle = "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2011, ISBN: 9788393031917",
  editor    = "red. nauk. J. Skowronek",
  publisher = "Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych",
  address   = "Katowice",
}