@InCollection{Farnicka:2012,
  author    = "M. Farnicka",
  title     = "Rola dorosłych we wsparciu młodzieży gimnazjalnej",
  pages     = "45--60",
  year      = "2012",
  booktitle = "Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskiej młodzieży, ISBN: 9788362098118",
  editor    = "pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej",
  publisher = "Wydaw. PRINTPAP",
  address   = "Zielona Góra",
}