@InCollection{Farnicka:2012,
  author    = "M. Farnicka",
  title     = "Opieka zdrowotna nad uczniami",
  pages     = "405--406",
  year      = "2012",
  booktitle = "Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań, ISBN: 9788362098095",
  editor    = "pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka",
  publisher = "Wydaw. PRINTPAP",
  address   = "Zielona Góra",
}