@InCollection{Hładkiewicz:2012,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Idea samorządności w świetle rozważań o państwie Georga Jellinka",
  pages     = "97--104",
  year      = "2012",
  booktitle = "20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy, porażki, perspektywy, ISBN: 9788377842041",
  editor    = "pod red. Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Katarzyny Radzik-Maruszak",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}