@InCollection{Kroczak:2012,
  author  = "J. Kroczak",
  title     = "Palamas i Florenski. Metafizyka serca w patrystycznej i rosyjskiej tradycji filozoficznej i literackiej",
  pages     = "311--326",
  year      = "2012",
  booktitle = "Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej = Metafizika i literatura v russkoj kul'ture, ISBN: 9788374383158",
  editor    = "pod red. Teresy Obolevitch",
  publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe",
  address   = "Kraków",
}