@InCollection{Ilciów:2012,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Miasto jako wspólnota. Bariery rozwoju aglomeracji",
  pages     = "261--269",
  year      = "2012",
  booktitle = "Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego, ISBN: 9788360389268",
  editor    = "pod red. Bernadetty Nitschke i Kamila Glinki",
  publisher = "Wydawnictwo Majus",
  address   = "Zielona Góra",
}