@InCollection{Będziński:2011,
  author  = "R. Będziński and K. Ścigała",
  title     = "Metody numeryczne i doświadczalne w biomechanice",
  pages     = "77--178",
  year      = "2011",
  booktitle = "Biomechanika, ISBN: 9788389687616",
  editor    = "red. R. Będziński",
  publisher = "Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Mechanika Techniczna - Polska Akademia Nauk. Komitet Mechaniki : T. 12",
}