@InCollection{Laber:1990,
  author  = "A. Laber and S. Laber",
  title     = "Wpływ stanu warstwy wierzchniej na właściwości użytkowe żeliwa",
  pages     = "379--391",
  year      = "1990",
  booktitle = "Wybrane problemy tribologii, ISBN: 8301100176",
  editor    = "pod red. S. Ziemba i in.",
  publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
  address   = "Warszawa",
}