@InCollection{Jenek:2012,
  author  = "M. Jenek and W. Sieriebriakow and L. Shvartsburg",
  title     = "Sterowanie właściwościami eksploatacyjnymi elementów ze stali hartowanych obrobionych narzędziami z powłokami na bazie wieloskładnikowych azotków metali",
  pages     = "63--73",
  year      = "2012",
  booktitle = "Warstwa wierzchnia kształtowana technologicznie, ISBN: 9788393530960",
  editor    = "red. T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}