@InCollection{Słowiński:2010,
  author  = "J. Słowiński and K. Ścigała and K. Kudłacik and R. Będziński and A. Wall",
  title     = "Komputerowe wspomaganie doboru techniki leczenia złamań przezkrętarzowych kości udowej",
  pages     = "273--281",
  year      = "2010",
  booktitle = "Komputerowe wspomaganie badań naukowych XVII",
  editor    = "red. J. Zarzycki",
  publisher = "Wrocławskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego : nr 216",
}