@InCollection{Cichowicz:2013,
  author  = "A. Cichowicz and W. Babirecki",
  title     = "Diagnozowanie stanów awaryjnych elementów maszyn - metoda i jej aplikacja",
  pages     = "7--20",
  year      = "2013",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł, ISBN: 9788393384310",
  editor    = "red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska",
  publisher = "Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}