@InCollection{Szkoda:2013,
  author  = "W. Szkoda and T. Belica",
  title     = "Usprawnienie procesu nadzoru produkcji poprzez wprowadzenie systemu klasy ERP w firmie Moneva Polska",
  pages     = "109--118",
  year      = "2013",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł, ISBN: 9788393384310",
  editor    = "red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska",
  publisher = "Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}