@InCollection{Hładkiewicz:2013,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Wpływ standardów międzynarodowych na aktywność polityczną elit europejskich. W kręgu teorii i praktyki",
  pages     = "265--278",
  year      = "2013",
  booktitle = "Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, ISBN: 9788376662428",
  editor    = "red. nauk. Jerzy Jaskiernia",
  publisher = "Wydawnictwo Sejmowe",
  address   = "Warszawa",
  volume    = "Tom 1",
}