@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2013,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Respektowanie i egzekwowanie praw seksualnych osób z niepełnosprawnością - palący, nierozwiązany problem",
  pages     = "248--270",
  year      = "2013",
  booktitle = "Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, ISBN: 9788378501732",
  editor    = "red. nauk. Zenon Gajdzica",
  publisher = "Impuls",
  address   = "Kraków",
  series    = "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki",
}