@InCollection{Pochyły:2013,
  author  = "P. Pochyły",
  title     = "Romowie. Stowarzyszenia romskie w Polsce",
  pages     = "245--255",
  year      = "2013",
  booktitle = "Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, ISBN: 9788376881003",
  editor    = "pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke",
  publisher = "Zakład Wydawniczy NOMOS",
  address   = "Kraków",
}