@InCollection{Juchimiuk:2010,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title     = "Tendencje budownictwa ekologicznego w Polsce. Elementy pro-ekologiczne kształtowania architektury, analiza obszaru architektury energooszczędnej na przykładzie nowych wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Warszawie",
  pages     = "121--132",
  year      = "2010",
  booktitle = "Założenia planowania przestrzennego na rzecz ochrony klimatu i oszczędności energii, ISBN: 9788374813600",
  editor    = "red. J. Kopietz-Unger",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}