@InCollection{Kroczak:2013,
  author  = "J. Kroczak",
  title     = "Ezoteryzm chrześcijański w duchowości prawosławnej - wybrane zagadnienia filozoficzno-teologiczne",
  pages     = "163--175",
  year      = "2013",
  booktitle = "Ezoteryzm w zachodniej kulturze, ISBN: 9788377026663",
  editor    = "red. nauk. Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj",
  publisher = "Wydawnictwo KUL",
  address   = "Lublin",
  series    = "Religijność Alternatywna : nr 2",
}