@InCollection{Kowal:2013,
  author    = "M. Kowal and P. Filipczuk and A. Obuchowicz and J. Korbicz",
  title     = "Neuronowo-rozmyte przetwarzanie obrazˇw cytologicznych w diagnostyce nowotworu piersi",
  pages     = "155--169",
  year      = "2013",
  booktitle = "Sieci neuronowe w in┐ynierii biomedycznej, ISBN: 9788378370246",
  editor    = "red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch",
  publisher = "Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT",
  address   = "Warszawa",
  series    = "In┐ynieria Biomedyczna : Podstawy i Zastosowania",
  volume    = "T. 9",
}