@InCollection{Piontek:2013,
  author    = "M. Piontek and H. Lechów and K. Łuszczyńska",
  title     = "Zastosowanie płytek kontaktowych do określenia zagrożenia mikologicznego na elewacjach zewnętrznych w budownictwie (JTK/100 CM2, CFU/CM2",
  pages     = "241--250",
  year      = "2013",
  booktitle = "Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną, ISBN: 9788392451273",
  editor    = "red. W. Skowroński",
  publisher = "Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Monografia : 9",
  volume    = "T. 12",
}