@InCollection{Kuryło:2013,
  author  = "P. Kuryło and W. Sieriebriakow",
  title     = "Dokładność kształtowo-wymiarowa otworów wykonanych w procesie rozwiercania wykańczającego",
  pages     = "76--85",
  year      = "2013",
  booktitle = "Bezpieczeństwo procesu technologicznego, ISBN: 9788393530991",
  editor    = "red. nauk. T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
  series    = "Monografia",
}