@InCollection{Mikołajczak:2013,
  author    = "M. Mikołajczak",
  title     = ""Mały psalm do łzy". Nad "Utworami rozproszonymi" Zbigniewa Herberta",
  pages     = "159--188",
  year      = "2013",
  booktitle = "Interpretacje i reinterpretacje, ISBN: 9788378420859",
  editor    = "red. nauk. Dorota Kulczycka, Małgorzata Mikołajczak",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. : tom 1",
}