@InCollection{Eckert:2013,
  author  = "W. Eckert",
  title     = "Najstarsze plany nowożytnej twierdzy Koźle. Prawdziwy czy wyimaginowany zapis przestrzeni architektonicznej?",
  pages     = "65--69",
  year      = "2013",
  booktitle = "Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej : monografia",
  editor    = "red. M. Misiągiewicz, D. Kozłowski",
  publisher = "Wydaw. Politechniki Krakowskiej",
  address   = "Kraków",
  series    = "Monografia : Seria Architektura : 441",
  volume    = "T. 1",
}