@InCollection{Nowogońska:2013,
  author    = "B. Nowogońska",
  title     = "Trwałość budynku a trwałość zapisu architektury - Dom Angielski w Parku Mużakowkim",
  pages     = "418--421",
  year      = "2013",
  booktitle = "Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej",
  editor    = "red. M. Misiągiewicz, D. Kozłowski",
  publisher = "Wydaw. Politechniki Krakowskiej",
  address   = "Kraków",
  series    = "Monografia : Seria Architektura : 441",
  volume    = "T. 2",
}