@InCollection{Korbicz:1996,
  author    = "J. Korbicz",
  title     = "Rozwój zielonogórskiego środowiska naukowego",
  pages     = "79--86",
  year      = "1996",
  booktitle = "50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych, ISBN: 8304043009",
  editor    = "red. nauk. A. Grzech",
  publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. Polskiej Akademii Nauk",
  address   = "Wrocław",
}