@InCollection{Hładkiewicz:2013,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Aplikacje koncepcji metodologicznych Marcelego Handelsmana w nauce o polityce",
  pages     = "291--314",
  year      = "2013",
  booktitle = "Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, ISBN: 9788376383699",
  editor    = "red. Barbara Krauz-Mozer, Paweł Ścigaj",
  publisher = "Księgarnia Akademicka",
  address   = "Kraków",
  series    = "SOCIETAS : nr 68",
}