@InCollection{Cyganiuk:2013,
  author  = "J. Cyganiuk",
  title     = "Safety of granular materials in conveyor transport systems",
  pages     = "72--92",
  year      = "2013",
  booktitle = "Machinery and equipment safety in industry, ISBN: 9788363500528",
  editor    = "sci. ed. A. Idzikowski",
  publisher = "Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej",
  address   = "Częstochowa",
}