@InCollection{Hładkiewicz:2013,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Istota i znaczenie wyjaśniania w nauce o polityce",
  pages     = "231--244",
  year      = "2013",
  booktitle = "Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, ISBN: 9788377807781",
  editor    = "red. nauk. Łukasz Młyńczyk, Bernadetta Nitschke",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}