@InCollection{Szczęsna-Szeib:2013,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title     = "Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań w pracy z młodzieżą",
  pages     = "89--105",
  year      = "2013",
  booktitle = "Człowiek wobec wyzwań współczesności. Konteksty edukacyjne : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Korczyńskiemu, ISBN: 9788373955608",
  editor    = "red. nauk. Anna Krasnodębska, Ewelina J. Konieczna",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego",
  address   = "Opole",
}