@InCollection{Łagocka:2013,
  author    = "D. Łagocka and M. Farnicka",
  title     = "Zjawisko lęku w¶ród uczniów szkoły podstawowej",
  pages     = "59--67",
  year      = "2013",
  booktitle = "Problemy rozwoju człowieka : teoria i praktyka edukacyjna, ISBN: 9788393228027",
  editor    = "red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego",
  address   = "Zielona Góra",
}