@InCollection{Piskorski:2013,
  author    = "J. Piskorski",
  title     = "Wariancyjne miary asymetrii rytmu serca i numeryczne metody ich obliczania",
  pages     = "215--231",
  year      = "2013",
  booktitle = "Metody matematyczne w zastosowaniach, ISBN: 9788393756902",
  editor    = "red. A. Bartłomiejczyk",
  publisher = "Centrum Zastosowań Matematyki, Politechnika Gdańska",
  address   = "Gdańsk",
  volume    = "T. 1",
}