@InCollection{Kowal:2014,
  author  = "E. Kowal and I. Gabryelewicz and A. Kowal",
  title     = "Jakość i efektywność szkoleń BHP",
  pages     = "537--547",
  year      = "2014",
  booktitle = "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, ISBN: 9788393039968",
  editor    = "red. R. Knosala",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
  address   = "Opole",
  volume    = "T. 2",
}