@InCollection{Ruszczyńska:2013,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Literackie portrety mieszkańców pogranicza w powieściach Abgara Sołtana",
  pages     = "689--696",
  year      = "2013",
  booktitle = "Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, ISBN: 9788363470142",
  editor    = "red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski",
  publisher = "Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego",
  address   = "Białystok",
  series    = "Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia; Wiktor Choriew in memoriam : s. II",
}