@InCollection{Bernasiński:2013,
  author    = "J. Bernasiński and M. Miniewicz and P. Ziembicki",
  title     = "Systemy mikrogeneracyjne",
  pages     = "63--110",
  year      = "2013",
  booktitle = "Rozproszone kogeneracyjne ¼ród³a energii dla budynków : monografia, ISBN: 9788378421146",
  editor    = "red. nauk. P. Ziembicki",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}