@InCollection{Czechowska:2013,
  author  = "A. Czechowska",
  title     = "Poczucie bezpieczeństwa w grupie kierowców zawodowych",
  pages     = "177--191",
  year      = "2013",
  booktitle = "Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, ISBN: 9788378421214",
  editor    = "red. nauk. Jolanta Lipińska-Lok¶, Grażyna Miłkowska, Anna Napadło-Kuczera",
  publisher = "Stowarzysz. Penitencjarne "Patronat" oddz. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ",
  address   = "Zielona Góra",
}