@InCollection{Jarosz:2012,
  author  = "A. Jarosz",
  title     = "Życie codzienne w obszrze przygranicznym - Polacy w powiecie Uecker-Randow",
  pages     = "103--12",
  year      = "2012",
  booktitle = "Granice i ich pokonywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej, ISBN: 9788377801888",
  editor    = "red. Jurij Kostiašov, Olga Kurilo, Piotr Zariczny",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}