@InCollection{Szczęsna-Szeib:2013,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title     = ""Palący" problem wypalenia zawodowego nauczycieli jako wyzwanie dla pedeutologii",
  pages     = "275--286",
  year      = "2013",
  booktitle = "Opieka, edukacja, profilaktyka i resocjalizacja - wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej, ISBN: 9788392663461",
  editor    = "red. nauk. Agnieszka Nowicka i Renata M. Ilnicka",
  publisher = "Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie",
  address   = "Lubin",
}