@InCollection{Pochyły:2014,
  author  = "P. Pochyły",
  title     = "W poszukiwaniu należnego miejsca. Pozycja Polski w świeckiej Europie",
  pages     = "207--218",
  year      = "2014",
  booktitle = "Religijne determinanty polityki, ISBN: 9788362352203",
  editor    = "red. nauk. Ryszard Michalak",
  publisher = "Wydawnictwo Morpho",
  address   = "Sieniawa Żarska",
  series    = "Politologia religii",
}